Skup złomu

Jednym z profili działalności Firmy „BORYS” jest skup metali:

Skupujemy:

  • złom stalowy
  • złom żeliwny
  • złom metali nieżelaznych (złom kolorowy)

Od Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym placówek prywatnych i instytucji państwowych. Handel surowcami odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska.


Proponujemy indywidualny odbiór przedmiotów, korzystając w tym celu ze specjalistycznego sprzętu w postaci:

  • Pojazdów ciężarowych wyposażonych urządzenie hakowe i HDS
  • busów
  • lawet
  • podstawiamy konteneryPosiadamy niezbędne zezwolenia do zbierania oraz transportowania odpadów niebezpiecznych. Prowadzimy pełna ewidencję zakupionych oraz sprzedanych odpadów zgodnie z ustawą o odpadach.