Nowe usługi

Nasza Firma rozwinęła się o kolejne usługi związane z wynajem sprzętu budowlanego oraz robotami ziemnymi, wyburzenia i rozbiórki

Prace budowlane:

 • prace rozbiórkowe budynków i budowli, wyburzenia
 • Wywóz gruzu, piasku, ziemi, śmieci, gałęzi, śniegu
 • Wykopy pod fundamenty, przyłącza, baseny, wykopy szamb)
 • wykopy pod budynki jedno lub wielorodzinne,
 • Korytowanie pod kostkę brukową, drogi
 • Załadunek, rozładunek palet
 • Odśnieżanie

Melioracja:

 • Umacnianie skarp
 • Rowy melioracyjne i ich czyszczenie
 • Kopanie stawów
 • Wykopy pod rury
 • Udrażnianie kanałów wodnych

Tereny zielone:

 • Niwelacja terenu
 • Zagospodarowanie terenu
 • Plantowanie ziemi
 • Wykopy pod baseny, oczka wodne, stawy

Oferujemy następujące rodzaje kruszyw:

 • kruszywo betonowe (gruz kruszony)
 • kruszywa siane-płukane 0-2 mm
 • kruszywa płukane 2-8 mm, 8-16 mm
 • podbudowa drogowa: 0-31,5 mm
 • pospółka
 • kamienie od 40 mm (głazy)
 • ziemia

Zapewniamy również transport kruszyw i ziemi transportem od 8 ton do 28 ton